Felhasználási feltételek

Bevezetés

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) tartalmazza a Natur Agro Hungária Kft. által üzemeltetett, http://www.naturah.hu domain név alatt elérhető weboldal használatára vonatkozó feltételeket. Az " Ide kattintva elfogadja a szerződési feltételeket!" jelölő karika kipipálásával és a „Regisztráció” gombra történő kattintással a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt a szolgáltatóval, elfogadva a jelen Általános Felhasználási Feltételeket. A Natur Agro Hungária Kft. (a továbbiakban: szolgáltató, Natur Agro, Natur Agro Kft.) fenntartja a jogot jelen szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról a szolgáltató rövid felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat. A felhívást a weboldal erre a célra szolgáló felülete, a szolgáltató által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Regisztráció

A szolgáltató által működtetett weboldal bizonyos tartalmai, szolgáltatásai regisztráció nélkül elérhetőek, megtekinthetőek bárki számára. Ezen regisztráció nélkül elérhető tartalmak a következők:

 • Bemutatkozás, céginformáció
 • Időjárás előrejelzés
 • Gyors ajánlatkérés
 • Termékleírások
 • Referenciák
 • Hírek
 • Galéria
 • Gyakran Ismétel Kérdések (GYIK)
 • Kapcsolati információk
 • Tanácsadók adatlapjai
 • Útmutatók, pályázati felhívások, letölthető tartalmak

A szolgáltató által működtetett weboldal további szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek, vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy,
 • gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az adatok megadását és jelen ÁFF elfogadását követően a Felhasználó a megadott e-mail címre egy, a regisztráció aktiválására szolgáló e-mailt kap. Ebben az e-mailben lévő hivatkozásra történő kattintással véglegesítheti regisztrációját.

A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult a szolgáltató által a weboldalon a regisztrált felhasználók számára elhelyezett tartalmak és szolgáltatások elérésére, megtekintésére, igénybevételére. Ezen regisztrációhoz kötött tartalmak, szolgáltatások a következők:

 • Termékrendelés
 • Online talajvizsgálat
 • Online levélanalízis
 • Tápanyag kalkulátorok
 • Tőzsdeinformációk
 • Piactér (Apróhirdetések)
 • Személyes profil adatok

Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során megadott személyes és/vagy számlázási adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználónak lehetősége van a profiladatokat tartalmazó felületen módosítani ezen változásokat. Az ennek elmaradásából esetlegesen eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

Regisztrált profiljának megszüntetését és adatainak törlését a Felhasználó a weboldal kommunikációs célra létrehozott felületén, illetve a megadott elérhetőségeken, írásban jelezheti. Ebben az esetben a szolgáltató törli a megadott profilt, amennyiben a Felhasználónak nincsen tartozása a szolgáltató felé, továbbá profilja nem áll tiltás alatt.

2. A szolgáltatások díjai

A Natur Agro által üzemeltetett weboldal szolgáltatásai díjmentesek.

A szolgáltató ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy az általa üzemeltetett weboldal egyes szolgáltatásainak használatáért szolgáltatási díjakat állapítson meg. Ebben az esetben a díjköteles szolgáltatások listáját és a szolgáltatási díjakat a szolgáltató köteles a weboldal erre kialakított felületén elérhetővé tenni, továbbá a változásokról - azok hatályba lépése előtt 15 naptári nappal - a felhasználókat írásban tájékoztatni.

A szolgáltató jogosult a feltüntetett díjtételeket módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni. Az alkalmazott módosításokról köteles a felhasználókat tájékoztatni legalább 15 naptári nappal a változások hatályba lépését megelőzően.

A Felhasználó és a szolgáltató esetleges jogvita esetén kikötik a Natur Agro Hungária Kft. székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és a szolgáltató által működtetett weboldalon a magyar jog irányadó.

3. Felhasználói kötelezettségek, jogosultságok

A Felhasználó bármikor jogosult megtekinteni, használni, igénybe venni a weboldal nyújtotta szolgáltatásokat, az erre létrehozott felületeken pedig saját tartalmakat helyezhet el (pl. hozzászólások, hirdetések). A tartalmakkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos, azok feltételeit leíró részletes tájékoztatót minden esetben a szolgáltatásokkal azonos felületen tekintheti meg a Felhasználó.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. A szolgáltató által működtetett weboldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja azt is, hogy minden a szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban a szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében. Ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a szolgáltató az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket.

4. A szolgáltató kötelezettségei és jogosultságai

A szolgáltató nem felel az általa működtetett weboldalon a felhasználók által közzétett hivatkozásokért, hozzászólásokért, hirdetésekért, továbbá azok alapját képező termények, termékek, szolgáltatások, eszközök valódiságáért, minőségéért és jogszabályi megfelelőségéért.

A Felhasználó által a weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat a szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által esetlegesen hivatkozott oldalakon vagy helyeken a szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A weboldalon közzétett tartalmat a szolgáltató jogosult eltávolítani.

Amennyiben a szolgáltató weboldalán a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy a szolgáltató az Ekrtv. alapján jár el, és a tartalmat eltávolíthatja, ha a jogosulttól erre megfelelő értesítést kap. A szolgáltató a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

5. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatait a Natur Agro bizalmasan kezeli, ezért ezeket az adatokat csak az Adatvédelmi tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül a szolgáltató csak azokat az információkat használja fel, amelyek a weboldalra történő bejelentkezéshez szükségesek, valamint nélkülözhetetlenek annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon a szolgáltató fejlesztéséről, szolgáltatásairól, valamint a szolgáltató hivatalos értesítéseiről.

A szolgáltató hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó bármikor leiratkozhat az elérhetőségek valamelyikén.

A szolgáltató a magyar adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére a szolgáltató köteles a szükséges személyi azonosító adatokat, információkat kiadni.

7. Reklamáció, segítségnyújtás, kapcsolattartás

A Natur Agro Hungária Kft. Ügyfélszolgálata a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket, illetve segítségkéréseket a weboldal erre a célra szolgáló felületén, valamint a megadott további elérhetőségeken fogadja. A fogyasztói panaszokat, segítségnyújtásra irányuló felhasználói kérdéseket a szolgáltató Ügyfélszolgálata írásban, a Felhasználó regisztráció során megadott e-mail címére küldött e-mail útján, vagy – amennyiben lehetséges – telefonon válaszolja meg. A fogyasztói panaszokat, felhasználói kérdéseket a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a fogyasztói panaszok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések által megállapított határidő alatt vizsgálja ki és válaszolja meg.

A szolgáltatással kapcsolatos fogyasztói panasszal a Natur Agro szolgáltatását érintő kérdésekben a Felhasználó az illetékes fogyasztóvédelmi hatóság, elektronikus hirdetésekkel kapcsolatosan a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezési fórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform ide kattintva érhető el.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság elérhetőségei:

1364 Bp., Pf. 144; fogyved_kmf_budapest@nfh.hu.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei:

1525 Budapest, Pf. 75; info@nmhh.hu