Növénymintavétel lépései

A következő gondolatokkal szeretnénk, információhoz segíteni azon termelő partenereinket, akik a célzott tápanyag utánpótlást levélanalízis vizsgálatokkal is támogatják!
A mintavételhez szükséges eszközök:
 • A gazdaság 1:10 000 léptékű térképe (a térképen 1 cm = 100 m a terepen), melyen fel vannak tüntetve:

a táblák határai,
a táblák jelei,
a táblák területe,
valamint térképjellel a művelési ágak

 • Növényminták vételére is jól alkalmazhatjuk a talajmintavételhez használt mintavételi kódtérképeket, mert a növénymintavételi egységek meghatározásánál is a talajmintavételi egységek az irányadók. A növénymintavétel egysége a talajmintavétel egységével azonos, vagy annak egész számú többszöröse lehet.
 • Kisegítő térképek

Ültetvények mintavételénél, főleg ha kordonos, huzalos ültetvényt mintázunk, szükség van a telepítés tervrajzának ismeretére a mintavételi szakaszok kijelölésére.

 • A mintavétel tartozékai:

rozsdamentes olló, kés, fűnyíró olló, metszőolló stb.
gabonafélék mintázásánál ½ vagy 1 m hosszúságú léc szükséges a szakaszok kijelölésére

A növénymintavétel végrehajtása:
 • A mintát 30x40 cm-es nagyságú etamin vagy papír+műanyag hálóban gyűjtjük.
 • A mintavétel megkezdése előtt minden zacskóban el kell helyezni a mintaazonosító jegyet.
  A mintaazonosító jegyet polietilénből készült, erre a célra rendszeresített tasakban helyezzük el a mintagyűjtő zacskókban.
  ne szedjünk eső után sáros, nedves mintát
 • a mintavételt lehetőleg a növényvédelmi és egyéb permetezéseket megelőzően végezzük
 • nagy eső, esőztető öntözés után 2 napig nem szabad mintát venni. Ha ez nem elkerülhető, úgy a jegyzőkönyvben meg kell jegyezni, hogy hány mm csapadék volt a területen az elmúlt 24 órán belül.
Hagyományos telepítésű ültetvények mintavétele
 • A mintavételi egység a talajmintavétellel minden esetben megegyező, 6 ha-os területről történik.
 • A mintavételi egységről 2 db átlagmintát veszünk, párhuzamos mintavételi módszerrel, lehetőleg a két átló mentén.
 • Egy mintavételi egység mindig azonos fajta kell hogy legyen. A mintavételi egység kialakításánál a fajta meghatározó.
 • Ha a fajta 6 ha-nál kisebb területet alkot, akkor ez a terület az irányadó, ha 6 ha-nál nagyobb egybefüggő, hektárúttal el nem választott terület, akkor 6 ha-nál nagyobb, de maximálisan 12-15 ha lehet egy mintavételi egység.

SZŐLŐ ESETÉN

 • Egy-egy tőről egy levelet - az első fürttel szemben lévő, ép, egészséges levéllemezt (nyél nélkül) szedjük le.
 • Egy minta átlagosan 100 db levélből áll. 6 ha-nál nagyobb területről maximálisan 200 levelet gyűjtünk.
Állókultúra Mintavétel Fenofázis

Kb-i

időpont*

Mintavétel

helye

Szőlő I. Teljes virágzásban Május 25. után A fürttel szembeni ép, fajtára jellemző levéllemez
II.

Érés (lombszíneződés) kezdete előtt

Augusztus 21. után A fürttel szembeni ép, fajtára jellemző levéllemez

* Fajtától és évjárattól függő

GYÜMÖLCSÖSBEN

 • Egy fáról 2 levelet szedünk a fa két sorköz felőli oldaláról, a koronaszint alsó harmadából.
 • A mintát mindig a korona felületéről (ún. fénylevél) szedjük a termőhajtás középső részéről.
 • Egy minta átlagosan 100 db levélből áll.
 • Levélelemzés céljára általában kifejlett, fajtára jellemző ép, egészséges levelet szedünk.
 • Ha az ültetvényre (a mintaterület egészén) valamilyen hiánytünetes levél a jellemző, akkor az átlagmintába ilyeneket is szedünk.
 • Ha a beteg, hiánytünetes levelek csak foltokban fordulnak elő, akkor az átlagmintából ezeket a részeket kihagyjuk, de külön megmintázzuk. A jelenséget a kisérőbárcára feljegyezzük.
Állókultúra Mintavétel Fenofázis

Kb-i

időpont*

Mintavétel

helye

Alma, körte
I. Hajtásnövekedés befejezése után Július 15-től Augusztus 15. Gyümölcsfáknál általában a földről még kézzel elérhető csúcshajtásközepéről származó teljes levél
Őszibarack I. Éréskor Július 15-től Augusztus 15. U.az, mint az almánál
Kajszibarack I. Éréskor Június 1-30. U.az, mint az almánál
Szilva I. Termésszíneződés Július 15-től Augusztus 15. U.az, mint az almánál
Meggy I. Éréskor Július 1-30. U.az, mint az almánál
Cseresznye I. Éréskor Július 1-30. U.az, mint az almánál
Dió I. Zöldhéj felrepedéskor Augusztus 1-31. Az összetett levél csúcsi levélkéje
Szamóca I. Éréskor Június 1-30. Kifejlett levél nyél nélkül
Köszméte I. Éréskor Július 1-20. Kifejlett levél nyél nélkül
Málna I. Éréskor Június 15-től Július 15. Sarj, vagy éves hajtás közepéről az összetett levél nyél nélkül
Piros és fekete ribiszke I. Éréskor Június 10-től A cserjetörzsből előtörő hajtás középső kifejlett levele, vagy az idősebb részek csúcshajtásainak középső részéről kifejlett levél

* Fajtától és évjárattól függő

VEGYES ÁLLOMÁNYÚ ÜLTETVÉNY ESETÉBEN

 • A főfajtát mintázzuk (pl. porzófajtát nem mintázunk).
 • Nem szabad különböző fajtájú növények leveleit egybegyűjteni és átlagmintaként kezelni.
Huzalos, kordonos ültetvények mintavétele
 • Huzalos, kordonos ültetvényeknél ugyanúgy 6 ha-os területegységként fajtaazonos tábláról gyűjtjük a mintát, mint a hagyományos telepítésű ültetvényeknél.
 • A hagyományos telepítésű ültetvényeknél leírtak az átlagminta képzésére, fajtaegységre és a terület művelésének mértékére egyaránt érvényesek.

A táblarendezések, a sövényszerű művelésmód az átlós bejárást nem teszi lehetővé. Itt az átlagminta képzésére a következő módszert használjuk:

 • A keresztben át nem járható ültetvényekben a valódi átlós mintavétel helyett a talajmintavételi gyakorlatban elfogadott többszörös mintavételt alkalmazzuk.
 • A bejárandó hasznos mintavételi út hossza körülbelül feleljen meg a két átló hosszának.
 • Közel négyzet alakú táblánál 3 soron, ha a tábla vagy táblarész mérete a sorok irányában kisebb mint a fele a keresztirányúnak, 4 vagy 5 soron haladjunk végig.
 • Mivel egy 300 x 400 m-es terület 2 átlója összesen 1000 m, a hasznos mintavételi út hosszát úgy is megszabhatjuk, hogy az 12 ha-os mintavételi egységeknél kb. 1000 m legyen.
 • E mintavételi úton legalább 50 növényegyedről kell a 100 levelet begyűjteni.
 • A többsoros mintánál a bejárandó út egyik feléről és a másik feléről célszerű két mintát gyűjteni.
 • A két minta eredményeinek átlagolása csökkenti a vizsgálati hibából adódó eltérést és a két minta alapján kitűnik ha a terület heterogén.
 • A szélső 3-5 sorról ne vegyünk mintát a “szélhatás” elkerülésére, ugyanígy az első oszlopköz (szőlőnél) vagy az első 3-5 fa (gyümölcsnél) megmintázását sem szabad megengedni.

SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁK MINTAVÉTELE

 • Szántóföldi növények mintavételénél a mintavételi egység a talajmintavételnek megfelelően 5 ha.
 • A mintavételi egység kijelölése az 1:10.000 léptékű térkép és helyismeret alapján történik.
 • Ha a tábla talaja kellően sík, az elővetemény azonos volt, a növényállomány egyenletes és fajtaazonos, úgy a mintavétel egysége az 5 ha többszörösére növelhető, de a 20 ha-t ne haladja meg.
 • Az elővetemény különböző volta, a fajtaváltozás, mintavételi egységet meghatározó
Növény Mintavétel Fenofázis

Kb-i

időpont*

Mintavétel helye és növ. része

Búza I. Bokrosodás Április vége - Május eleje Földfeletti teljes növény
Árpa I. Bokrosodás Április vége - Május eleje Földfeletti teljes növény
Rozs I. Bokrosodás Április vége - Május eleje Földfeletti teljes növény
Zab I. Bokrosodás Április vége - Május eleje Földfeletti teljes növény
Kukorica

I. 6-leveles korban Május vége - Június eleje Földfeletti teljes növény
II. Címerhányás (pollenszóródás) előtt Június 15-től Július 15. Alsó, csővel szembeni, vagy cső alatti levél
Cukorrépa

I. Sarok záródása után Június 15-től Július 15. Éppen kifejlett levéllemez vizsgálata
II.

Kelés után 50-80 nappal

80-110 nappal

110-120 nappal

Éppen kifejlett levélnyél vizsg. NO3-N-re a maximális cukorhozam érdekében
Burgonya I. Virágzás kezdetén Június 15-től A legfelső éppen kifejlett levél
Lucerna és herefélék I. Zöldbimbós állapot Földfeletti teljes növény, lucernánál felső harmada
Szója I. Virágzás kezdetén Legfelső kifejlett levél
Borsó I. Virágzás kezdetén Földfeletti teljes növény
Napraforgó I. 4-leveles növény Földfeletti teljes növény
II. Virágzáskor Tányér alatti teljesen kifejlett levél

* Fajtától és évjárattól függő

Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, a minták megvételével esetleg azok laborba küldésével kapcsolatban, kérjük jelezze azt tanácsadó kollegáinknál.

Adatvédelmi központ

Szükséges sütik

Feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapunk nem használhatók rendeltetés szerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. A feltétlenül szükséges cookie-k használatához az Ön hozzájárulására nincsen szükség. Ezért a feltétlenül szükséges cookiekat nem lehet be és kikapcsolni. A honlapunkon a következő Feltétlenül szükséges sütiket használjuk:

naturahsession, language, gdpr_privacy_bar, gdpr_consent_types, gdpr_allowed_cookies, hu_advert_{ID}

Funkció és teljesítmény sütik

A Funkcionális cookie-k lehetővé teszi a honlapunknak a már megadott részletek elmentérését és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljunk. Ezen cookie-k csak anonimizált információkat gyűjtenek és tárolnak, tehát ne tudják követni az Ön egyéb honlapokon való mozgását. A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy a funkcionális és teljesítmény cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését. A honlapunkon a következő Funkció és Teljesítmény sütiket használjuk:

TawkConnection, TawkCookie, Tawk_{ID}, __tawkuuid, _ceg.s, _ceg.u, _ga, _gat, _gid, DSID, AID
_ga, _gat, _gid, DSID, AID
TawkConnection, TawkCookie, Tawk_{ID}, __tawkuuid
_ceg.u, _ceg.s

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon ún. sütiket (cookie-kat) használunk, amelyeknek célja, hogy anonimizált formában látogatottsági információkat gyűjtsön, valamint elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. Egyes cookie-k amelyet használunk harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat, amelyeket arra használnak, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg mi és harmadik személyek, amelyek relevánsak Önnek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról az Cookie / Süti Tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást, vagy a sütiket Ön is bármikor beállíthatja.