Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

Bevezetés

A Weboldal üzemeltetőjének (a továbbiakban: ”Üzemeltető”) adatai:
Natur Agro Hungária Kft.
2164 Váchartyán, Fő út 133.
Cégjegyzékszám: 13-09-111631
Adószám: 13893615-2-13

A jelen Általános Felhasználási Feltételek (ÁFF) tartalmazza a Natur Agro Hungária Kft. által üzemeltetett, http://www.naturah.hu domain név alatt elérhető weboldal használatára vonatkozó feltételeket. Az " Ide kattintva elfogadja a felhasználási feltételeket!" jelölő karika kipipálásával és a „Regisztráció” gombra történő kattintással a Felhasználó a regisztráció során szerződést köt az Üzemeltetővel, elfogadva a jelen Általános Felhasználási Feltételeket. A Natur Agro Hungária Kft. fenntartja a jogot jelen felhasználási feltételekkel létrejött szerződés egyoldalú módosítására. A módosításról az Üzemeltető rövid felhívás formájában tájékoztatja a felhasználókat. A felhívást a weboldal erre a célra szolgáló felülete, az Üzemeltető által küldött hírlevél, vagy valamennyi felhasználónak, a regisztráció során megadott e-mail címre küldött értesítés tartalmazhatja.

1. Regisztráció

Az Üzemeltető által működtetett weboldal bizonyos tartalmai, szolgáltatásai regisztráció nélkül elérhetőek, megtekinthetőek bárki számára. Ezen regisztráció nélkül elérhető tartalmak a következők:

 • Bemutatkozás, céginformáció
 • Időjárás előrejelzés
 • Gyors ajánlatkérés
 • Termékleírások
 • Referenciák
 • Hírek
 • Galéria
 • Gyakran Ismétel Kérdések (GYIK)
 • Kapcsolati információk
 • Tanácsadók adatlapjai
 • Útmutatók, pályázati felhívások, letölthető tartalmak

A weboldalon megrendelhető szolgáltatások gazdasági tevékenységhez kötöttsége folytán a jelen ÁFF nem vonatkozik a Ptk. 8:1. § (1). 3. pontjában meghatározottak szerint fogyasztónak minősülő partnerekkel létrejövő szerződéses jogviszonyokra. Igény esetén azok, a felek között egyedileg megtárgyalt külön szerződés tárgyát képezhetik. A jelen ÁFF rendelkezései arra a szakmája, önálló foglalkozása, vagy üzleti tevékenysége körében eljáró természetes vagy jogi személyre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetre vonatkozik, aki az Üzemeltető weblapján megjelenített és jelen ÁFF-ben rögzített bármely szolgáltatását megrendeli, és azt jogszerűen használja (Felhasználó).
Az Üzemeltető által működtetett weboldal további szolgáltatásai elérhetőek mindazok számára, akik regisztrálnak, valamint jog-és cselekvőképes személyek (és a fentiek szerint nem minősülnek fogyasztónak), vagy gazdálkodó szervezetek. A regisztrációval a Felhasználó elismeri, hogy

 • 18. életévét betöltötte és cselekvőképes személy (és nem minősül fogyasztónak), vagy gazdálkodó szervezet képviselője;
 • és minden esetben a saját, vagy az általa képviselt gazdálkodó szervezet nevében, valós személyes adatai, illetve elérhetőségei megadásával regisztrál.

A regisztráció folyamán a Felhasználó köteles a hozzá köthető, valós adatokat megadni. Az adatok megadását és jelen ÁFF elfogadását követően a Felhasználó a megadott e-mail címre egy, a regisztráció aktiválására szolgáló e-mailt kap. Ebben az e-mailben lévő hivatkozásra történő kattintással véglegesítheti regisztrációját.

A regisztrációt követően a Felhasználó jogosult az Üzemeltető által a weboldalon a regisztrált felhasználók számára elhelyezett tartalmak és szolgáltatások elérésére, megtekintésére, igénybevételére. Ezen regisztrációhoz kötött szolgáltatások és tartalmak a következők:

 • Termékrendelés (e-mailben vagy telefonon)
 • Online talajvizsgálat (e-mail küldéssel)
 • Online levélanalízis (e-mail küldéssel)
 • Tápanyag kalkulátorok
 • Piactér (Apróhirdetések)
 • Személyes profil adatok

Amennyiben a Felhasználónak a regisztráció során megadott személyes és/vagy számlázási adataiban bármilyen változás történik, a Felhasználónak lehetősége van a profiladatokat tartalmazó felületen módosítani ezen változásokat. Az ennek elmaradásából esetlegesen eredő felelősséget a Felhasználó vállalja.

Regisztrált profiljának megszüntetését és adatainak törlését a Felhasználó a weboldal kommunikációs célra létrehozott felületén, illetve a megadott elérhetőségeken, írásban jelezheti. Ebben az esetben az üzemeltető törli a megadott profilt, amennyiben a Felhasználónak nincsen tartozása az Üzemeltető felé, továbbá profilja nem áll tiltás alatt.

2. A szolgáltatások díjai

A Natur Agro által üzemeltetett weboldal szolgáltatásai díjmentesek.
Az Üzemeltető ugyanakkor fenntartja a jogot, hogy az általa üzemeltetett weboldal egyes szolgáltatásainak használatáért szolgáltatási díjakat állapítson meg. Ebben az esetben a díjköteles szolgáltatások listáját és a szolgáltatási díjakat az Üzemeltető köteles a weboldal erre kialakított felületén elérhetővé tenni, továbbá a változásokról - azok hatályba lépése előtt 15 naptári nappal - a felhasználókat írásban tájékoztatni.
Az Üzemeltető jogosult a feltüntetett díjtételeket módosítani, illetve a díjfizetési kötelezettséggel járó szolgáltatások körét bővíteni. Az alkalmazott módosításokról köteles a felhasználókat tájékoztatni legalább 15 naptári nappal a változások hatályba lépését megelőzően.
A Felhasználó és az Üzemeltető esetleges jogvita esetén kikötik a Natur Agro Hungária Kft. székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességét. A jelen Általános Felhasználási Feltételekre és az Üzemeltető által működtetett weboldal vonatkozásában mindenkor a magyar jog irányadó.

3. Felhasználói kötelezettségek, jogosultságok

A Felhasználó bármikor jogosult megtekinteni, használni, igénybe venni a weboldal nyújtotta szolgáltatásokat, az erre létrehozott felületeken pedig saját tartalmakat helyezhet el (pl. hozzászólások, hirdetések). A tartalmakkal, szolgáltatásokkal kapcsolatos, azok feltételeit leíró részletes tájékoztatót minden esetben a szolgáltatásokkal azonos felületen tekintheti meg a Felhasználó.

A Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználó tartozik felelősséggel. Az Üzemeltető által működtetett weboldalon jogellenes tartalom (például harmadik személyek személyes vagy különleges adatai, hozzászólások, képek, szerzői vagy jogi oltalom alá eső szellemi alkotások), harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például bűncselekmény elkövetésére vonatkozó felhívás) felhívás nem helyezhető el.

Amennyiben a weboldalon a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalommal kapcsolatban harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, a Felhasználó az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadást, költséget és kár megtérítését magára vállalja. Továbbá vállalja azt is, hogy minden az Üzemeltető által megkövetelt intézkedést (például a visszaélésért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és az Üzemeltető érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban az Üzemeltető jó hírnevének megóvása érdekében. Ideértve a jogsértés vagy a visszaélés az Üzemeltető nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és az Üzemeltető az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket.

4. Az Üzemeltető kötelezettségei és jogosultságai

Az Üzemeltető nem felel az általa működtetett weboldalon a felhasználók által közzétett hivatkozásokért, hozzászólásokért, hirdetésekért, továbbá azok alapját képező termények, termékek, szolgáltatások, eszközök valódiságáért, minőségéért és jogszabályi megfelelőségéért.

A Felhasználó által a weboldalon közzé- vagy elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni és a közzétett információk által esetlegesen hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A weboldalon közzétett tartalmat az Üzemeltető bármikor, indoklás nélkül jogosult eltávolítani.

Amennyiben az Üzemeltető weboldalán a Felhasználó által közzé- vagy elérhetővé tett tartalom jogsértő, úgy az Üzemeltető az Ekrtv. rendelkezései szerint jár el, és a jogsértő tartalmat eltávolíthatja. Az Üzemeltető a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében.

5. Személyes adatok védelme

A Felhasználó személyes adatait a Natur Agro bizalmasan kezeli, ezért ezeket az adatokat csak az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt külső szervezeteknek adja át, hatóságok részére csak a vonatkozó jogszabályi keretek között teszi hozzáférhetővé.

A Felhasználó által megadott személyes adatok közül az Üzemeltető csak azokat az információkat használja fel, amelyek a weboldalra történő bejelentkezéshez szükségesek, valamint nélkülözhetetlenek annak érdekében, hogy a Felhasználó tájékoztatást kapjon az Üzemeltető fejlesztéséről, szolgáltatásairól, valamint az Üzemeltető hivatalos értesítéseiről.

Az Üzemeltető hírlevél szolgáltatásáról a Felhasználó bármikor leiratkozhat az elérhetőségek valamelyikén.

Az Üzemeltető a magyar adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseknek megfelelően esetenként együttműködhet a helyi, országos vagy nemzetközi hatóságokkal, amelyek megkeresésére az Üzemeltető köteles a szükséges személyi azonosító adatokat, információkat kiadni.

6. Jogi nyilatkozat

A Natur Agro Hungária Kft. (a továbbiakban: Üzemeltető) által működtetett internetes oldal (a továbbiakban: honlap) látogatói részére!

A honlapon fellelhető valamennyi tartalom, kapcsolódó megjelölés, program, adat (a továbbiakban együttesen: tartalom) az Üzemeltető szellemi tulajdona, illetve rendelkezik a jogtulajdonos hozzájárulásával ezen tartalmak közlésére. Az Üzemeltető által működtetett honlapon lévő valamennyi tartalom jog által védett! A honlap látogatói, illetve regisztrált felhasználói a honlap tartalmát saját célra kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása alapján használhatják fel.

A fenti előírások alól kivételt képeznek a honlap keretein belül a felhasználóknak nyújtott online kalkulációs szolgáltatások eredményeiként keletkezett adatok, továbbá a honlap látogatói, illetve regisztrált felhasználói által közzétett saját tartalmak (pl. hirdetések, fórum hozzászólások), melyekre vonatkozóan felhasználásra hozzájárulást az adott felhasználó adhat. A felhasználó által közzétett tartalomért az adott felhasználó felel.

Az Üzemeltető által működtetett honlapra, illetve annak aloldalaira mutató linkeket az Üzemeltető előzetes, írásbeli hozzájárulása nélkül el lehet helyezni. A linkelés csak a teljes oldalra vonatkozhat. Nem engedélyezett olyan link elhelyezése más oldalakon, amely azt a látszatot kelti, hogy az Üzemeltető honlapja, vagy annak bármilyen tartalma más honlap közvetlen, vagy közvetett tartalmára utalna, annak részeként jelenne meg, vagy a más honlap üzemeltetőjének saját szellemi terméke lenne.

7. Reklamáció, segítségnyújtás, kapcsolattartás

A Natur Agro Hungária Kft. Ügyfélszolgálata a szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket, illetve segítségkéréseket a weboldal erre a célra szolgáló felületén, valamint a megadott további elérhetőségeken fogadja.

A Felhasználó a honlap működtetéséhez kapcsolódó esetleges elektronikus hirdetéseket érintően a hírközlési hatóság eljárását kezdeményezheti.

A Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatalának elérhetőségei:
1525 Budapest, Pf. 75; info@nmhh.hu

Adatvédelmi központ

Szükséges sütik

Feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlapunk nem használhatók rendeltetés szerűen. Ezen cookie-kat kizárólag mi használjuk, ezért ezek az első fél cookie-jai. A feltétlenül szükséges cookie-k használatához az Ön hozzájárulására nincsen szükség. Ezért a feltétlenül szükséges cookiekat nem lehet be és kikapcsolni. A honlapunkon a következő Feltétlenül szükséges sütiket használjuk:

naturahsession, language, gdpr_privacy_bar, gdpr_consent_types, gdpr_allowed_cookies, hu_advert_{ID}

Funkció és teljesítmény sütik

A Funkcionális cookie-k lehetővé teszi a honlapunknak a már megadott részletek elmentérését és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljunk. Ezen cookie-k csak anonimizált információkat gyűjtenek és tárolnak, tehát ne tudják követni az Ön egyéb honlapokon való mozgását. A teljesítmény cookie-k arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapunkat. Ezeket arra használjuk, hogy jobban megértsük miként használják a honlapunkat, hogy annak tartalmát és funkcióit javítsuk. Kérjük vegye figyelembe, hogy a funkcionális és teljesítmény cookie-k kikapcsolása korlátozhatja a honlapunk bizonyos funkcióinak működését. A honlapunkon a következő Funkció és Teljesítmény sütiket használjuk:

TawkConnection, TawkCookie, Tawk_{ID}, __tawkuuid, _ceg.s, _ceg.u, _ga, _gat, _gid, DSID, AID
_ga, _gat, _gid, DSID, AID
TawkConnection, TawkCookie, Tawk_{ID}, __tawkuuid
_ceg.u, _ceg.s

Tájékoztatjuk, hogy a honlapon ún. sütiket (cookie-kat) használunk, amelyeknek célja, hogy anonimizált formában látogatottsági információkat gyűjtsön, valamint elképzelhető, hogy bizonyos szolgáltatások nélkülük nem lennének elérhetőek. Egyes cookie-k amelyet használunk harmadik személyek számára gyűjtenek adatokat, amelyeket arra használnak, hogy olyan reklámokat jelenítsünk meg mi és harmadik személyek, amelyek relevánsak Önnek. A sütikről, valamint ezek engedélyezéséről és tiltásáról az Cookie / Süti Tájékoztatóban talál részletes tájékoztatást, vagy a sütiket Ön is bármikor beállíthatja.